Milan Smädo - MIS ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

 

Kontakt

Fakturačné údaje:
Milan Smädo - MIS - údržba ciest a komunikácií
Mičinská cesta 35
974 01 Banská Bystrica
Tel./Fax.:
+421 48 41 43 971
E-mail:
smado@misudrzba.sk
IČO:
30204330
DIČ:
1020557956
IČDPH:
SK1020557956
Bankové spojenie:
Sberbank Slovensko a.s., Banská Bystrica
Číslo účtu:
4280032602/3100

Ďalšie kontakty:

Konateľ
Smädo Milan (mob.: 0902 929 300)
Výrobný-technický riaditeľ - dlažby, kanalizácia
Tišliar Michal (mob.: 0902 929 301)
Výrobný-technický riaditeľ - asfalty, doprava
Kaščák Miloš (mob.: 0902 929 303)
Dispečer zimnej údržby komunikácií v meste Banská Bystrica + letné čístenie mestkých komunikácií
Hák Miroslav (mob.: 0902 929 304)